Transactions of Tianjin University 2011 01
AO Rihan 1,ZHANG Yitong 1,LIU Ning2
2011 01 [1-5][Abstract](10229)[pdf 350KB] (7215)
WANG Xinjie1,2,YUE Honghao1,2,DENG Zongquan1,2
2011 01 [6-12][Abstract](4241)[pdf 688KB] (3602)
LIU Xiuhai1,DENG Sier2,TENG Hongfei1
2011 01 [20-27][Abstract](4211)[pdf 788KB] (8949)
CHENG Fangjie 1, 2,ZHANG Jianyou 1,HU Shengsun 1, 2, SHAN Ping 1
2011 01 [28-32][Abstract](3932)[pdf 555KB] (3147)
YU Xiaoyan ,ZHANG Shuting ,ZHENG Lei , LIU Yong ,XU Hui
2011 01 [39-44][Abstract](18935)[pdf 437KB] (3121)
XIANG Yulin,ZHANG Weijiang,ZHENG Hao
2011 01 [45-50][Abstract](4766)[pdf 369KB] (3081)
YANG Qinglei 1,2,ZHANG Jinli 1,2,YANG Qing 1,2, TANG Xiaowei 1,2,YU Yongxian 3,YANG Gang 1,2
2011 01 [51-56][Abstract](1850)[pdf 471KB] (1816)
LI Daming 1,FU Qingjun 1,2,XIE Yiyang 3,BAI Ling 1
2011 01 [57-61][Abstract](1725)[pdf 779KB] (1769)
ZHAO Qing 1,SUN Jizhou 1,YU Ce 1,XIAO Jian 1, CUI Chenzhou 2,ZHANG Xiao 1
2011 01 [62-67][Abstract](1644)[pdf 413KB] (1641)
LIU Yan1,ZOU Mouyan1,2,WANG Qiang3
2011 01 [68-74][Abstract](1618)[pdf 718KB] (6024)
WU Wei,WAN Zhaoxun
2011 01 [75-78][Abstract](1535)[pdf 233KB] (1693)