Transactions of Tianjin University 2011 01
AO Rihan 1,ZHANG Yitong 1,LIU Ning2
2011 01 [1-5][Abstract](7042)[pdf 350KB] (4650)
WANG Xinjie1,2,YUE Honghao1,2,DENG Zongquan1,2
2011 01 [6-12][Abstract](3688)[pdf 688KB] (3025)
LIU Xiuhai1,DENG Sier2,TENG Hongfei1
2011 01 [20-27][Abstract](3470)[pdf 788KB] (6360)
CHENG Fangjie 1, 2,ZHANG Jianyou 1,HU Shengsun 1, 2, SHAN Ping 1
2011 01 [28-32][Abstract](3368)[pdf 555KB] (2631)
YU Xiaoyan ,ZHANG Shuting ,ZHENG Lei , LIU Yong ,XU Hui
2011 01 [39-44][Abstract](12940)[pdf 437KB] (2566)
XIANG Yulin,ZHANG Weijiang,ZHENG Hao
2011 01 [45-50][Abstract](3711)[pdf 369KB] (2572)
YANG Qinglei 1,2,ZHANG Jinli 1,2,YANG Qing 1,2, TANG Xiaowei 1,2,YU Yongxian 3,YANG Gang 1,2
2011 01 [51-56][Abstract](1551)[pdf 471KB] (1515)
LI Daming 1,FU Qingjun 1,2,XIE Yiyang 3,BAI Ling 1
2011 01 [57-61][Abstract](1447)[pdf 779KB] (1443)
ZHAO Qing 1,SUN Jizhou 1,YU Ce 1,XIAO Jian 1, CUI Chenzhou 2,ZHANG Xiao 1
2011 01 [62-67][Abstract](1395)[pdf 413KB] (1378)
LIU Yan1,ZOU Mouyan1,2,WANG Qiang3
2011 01 [68-74][Abstract](1366)[pdf 718KB] (4030)
WU Wei,WAN Zhaoxun
2011 01 [75-78][Abstract](1313)[pdf 233KB] (1442)