Information
Founded in
1995
Publication Cycle
Bimonthly
Supervised by
Ministry of Education of China
Sponsored by
Tianjin University
Chief Editor
LI  Jiajun 
Executive Chief Editor
QIU Zurong
Tel 
86-022-27400281
Fax
86-022-27403448
E-mail
trans@tju.edu.cn
Edited and Published by
Editorial Office, Transactions of Tianjin University
Tianjin 300072,China
Domestic Distribution Code
6-128
CHENG Fangjie 1, 2,ZHANG Jianyou 1,HU Shengsun 1, 2, SHAN Ping 1 2011 01 [28-32]
YU Xiaoyan ,ZHANG Shuting ,ZHENG Lei , LIU Yong ,XU Hui 2011 01 [39-44]