Home >>Editorial Committee

《燃烧科学与技术》编辑委员会

Editorial Board of <Journal of Combustion Science and Technology>

(Chairman)

吴承康 (Wu Chengkang)

副主任委员 (Vice Chairmen)

秦裕琨 (Qin Yukun)岑可法 (Cen Kefa)苏万华 (Su Wanhua)

 

(Yao Qiang) (Qi Fei)

(Members)

 

 

(以汉语拼音或英文字母排列为序)

苍大强 (Cang Daqiang)

车得福 (Che Defu)

陈晓平 (Chen Xiaoping)

程伟良 (Cheng Weiliang)

邓康耀 (Deng Kangyao)

樊建人 (Fan Jianren)

(Fan Wei)

高希彦 (Gao Xiyan)

(Gu Fan)

韩永强 (Han Yongqiang)

(He Rong)

黄张根 (Huang Zhanggen)

(Huang Zhen)

黄佐华 (Huang Zuohua)

贾 明 (Jia Ming)

李国岫 (Li Guoxiu)

李海滨 (Li Haibin)

李理光 (Li Liguang)

廖艳芬 (Liao Yanfen)

林其钊 (Lin Qizhao)

刘联胜 (Liu Liansheng)

刘乃安 (Liu Naian)

刘圣华 (Liu Shenghua)

(Liu Shi)

陆继东 (Lu Jidong)

吕清刚 (Lü Qinggang)

骆仲泱 (Luo Zhongyang)

马晓茜 (Ma Xiaoqian)

那永洁 (Na Yongjie)

潘剑锋 (Pan Jianfeng)

裘祖荣 (Qiu Zurong)

盛宏至 (Sheng Hongzhi)

舒歌群 (Shu Gequn)

帅石金 (Shuai Shijin)

宋金瓯 (Song Jinou)

孙金华 (Sun Jinhua)

孙绍增 (Sun Shaozeng)

孙万臣 (Sun Wanchen)

田振玉 (Tian Zhenyu)

Wang Jin ,(美国)

魏小林 (Wei Xiaolin)

吴 锋 (Wu Feng)

(Xiang Jun)

解茂昭 (Xie Maozhao)

徐明厚 (Xu Minghou)

Yang Wenming, (新加坡)

姚春德 (Yao Chunde)

姚 洪 (Yao Hong)

尧命发 (Yao Mingfa)

游小清 (You Xiaoqing)

岳光溪 (Yue Guangxi)

(Zhang Hui)

章明川 (Zhang Mingchuan)

赵长遂 (Zhao Changsui)

Zhao Hua ,(英国)

Zheng Ming ,(加拿大)

周怀春 (Zhou Huaichun)

周力行 (Zhou Lixing)