Home >>2019 06 issue list
[Chen Feier,Qiu Yue,Ruan Can,Wang Wenyu,Lü Xingcai ]

2019 06 [Abstract](298)[PDF:785KB](223)
[Wang Zhonghao1, 2,Zhang Junhua1, 2,Deng Aiming1,Hu Bin1, 2,Zhao Qingjun1, 2, 3 ]

2019 06 [Abstract](224)[PDF:1984KB](798)
[Luan Congcong,Tu Yaojie,Xie Yihao,Liu Hao]

2019 06 [Abstract](258)[PDF:1402KB](137)
[Yao Yuan,Chen Tao,Xie Hui,Zhao Hua ]

2019 06 [Abstract](236)[PDF:1761KB](133)
[Guo Yanhong,Cheng Fan ]

2019 06 [Abstract](253)[PDF:1017KB](134)
[Yu Jin 1,Gou Xiaolong 2,Yu Jiajia 2 ]

2019 06 [Abstract](242)[PDF:557KB](131)
[Zeng Haixiang 1,Wang Ping2,Yu Qian1,Li Weichao1,Chen Mingmin3 ]

2019 06 [Abstract](583)[PDF:2992KB](158)
[Yi Rui1,Chen Dongliang1,Li Fangjun1,Yang Ran1,Dong Junying1,Xu Peng2 ]

2019 06 [Abstract](239)[PDF:3245KB](174)
[Chen Yufang 1, 2, 3, 4,Zhang Xiaochun 1,Li Xing2, 3, 4,Zhang Jing2, 3, 4, Wang Xiaohan2, 3,4,Zhao Daiqing2, 3, 4 ]

2019 06 [Abstract](246)[PDF:1002KB](173)
[Cao Lijuan,Li Zhijun,Li Shilong,Cai Dong,Li Zhiyao,Zhang Yanke ]

2019 06 [Abstract](251)[PDF:685KB](145)
[Guan Shipian1,Chen Youfu1,Zhang Enxian1,Xu Songmei1,Wang Yaou1,Yue Shuang2 ]

2019 06 [Abstract](245)[PDF:702KB](146)