Home >>2019 04 issue list
[Wu Yuyang,Ye Taohong,Zhu Minming ]

2019 04 [Abstract](382)[PDF:1431KB](295)
[Zhao Ruiyue,Fan Junjie,Zhang Zhongxiao,Wang Jianli ]

2019 04 [Abstract](234)[PDF:819KB](188)
[Liu Haifeng1,Cui Yanqing1,Dong Fang2,Yang Yong2,Liu Xinlu2,Chen Peng1, Ma Junsheng1,Ma Guixiang1,Yao Mingfa1 ]

2019 04 [Abstract](198)[PDF:963KB](177)
[Huang Zhangjun1,Liu Zhengwei2,Tian Hong1,3,Hu Zhangmao1,Wang Feifei4,Mi Jianchun 3 ]

2019 04 [Abstract](279)[PDF:1196KB](230)
[Xu Liting1,Niu Shengli 2,Hu Lihua1,Lu Chunmei 2,Zhang Kang 2,Zhang Qi 2,Gong Zhiqiang 2 ]

2019 04 [Abstract](243)[PDF:1856KB](218)
[Tang Shi1, 2,Fu Peifang1, 2,Liu Yang1, 2,Gong Yusen1, 2 ]

2019 04 [Abstract](218)[PDF:1831KB](195)
[Wu Zhonglang1,Chen Tao 1,Xie Hui 1,Shi Haotian1,Yang Zhiwei1,Zhao Hua1, 2 ]

2019 04 [Abstract](235)[PDF:1447KB](214)
[Ding Tao1,Zhou Junhu1,Cao Xinyu1,Sun Zhenlong2,Liu Guangyi1,Li Yunhao1 ]

2019 04 [Abstract](246)[PDF:1181KB](189)
[Zhang Chenhao1,Su Sheng1,Chang Shoubing2,Ouyang Zhufeng1,Ren Qiangqiang1,Jiang Ziwei1,Wang Peng2,Zhou Jing1,Cui Xiaoning1,Hu Song1,Wang Yi1,Xiang Jun1 ]

2019 04 [Abstract](204)[PDF:704KB](173)
[An Wenqi1,Zhu Tong1,Pan Deng1,Guan Jian2,Yu Jiming2,Gao Naiping1 ]

2019 04 [Abstract](256)[PDF:755KB](178)