Home >>2019 01 issue list
[ Kang Xin1, 2,Deng Youcheng2,Fan Aiwu3]

2019 01 [Abstract](1448)[PDF:868KB](643)
[ Li Linpeng,Mao Bin,Liu Haifeng,Zheng Zunqing,Yao Mingfa]

2019 01 [Abstract](429)[PDF:1818KB](2111)
[ Dong Surong1,Liu Zhuoxue2,Liu Ruilin1,Liu Zekun3,Ren Lu2]

2019 01 [Abstract](394)[PDF:1206KB](283)
[ Li Lei,Li Guoxiu,Li Hongmeng,Jiang Yanhuan]

2019 01 [Abstract](432)[PDF:782KB](288)
[ Wang Lin1,Wang Hongyu1,Han Rui2,Zhang Yafu1,Gao Jinghui1,Meng Yingqi1]

2019 01 [Abstract](341)[PDF:1610KB](295)
[ Yang Zhiwei1,Xie Hui1,Chen Tao1,Wu Zhonglang1,Zhao Hua1, 2]

2019 01 [Abstract](695)[PDF:1027KB](289)
[ Gong Siqi,Zeng Hongyu,Shi Yixiang,Cai Ningsheng]

2019 01 [Abstract](357)[PDF:1135KB](294)
[ Li Weichao1,Wang Ping2,Hou Tianzeng1,Yu Qian1,Chen Mingmin3,Zeng Haixiang1]

2019 01 [Abstract](389)[PDF:1267KB](306)
[ Li Zhongqiu,Cheng Xiaobei,Qiu Liang,Li Ying,Wu Hui]

2019 01 [Abstract](396)[PDF:3063KB](253)
[ Liu Yanxiong,Liu Guannan,Liu Dong]

2019 01 [Abstract](724)[PDF:906KB](241)
[ Shen Pinghong1,Fan Weidong1,Wu Xiaofeng1,Wang Yong2, 3,Chen Can2, 3]

2019 01 [Abstract](504)[PDF:1072KB](299)